Praktisk info

Praktisk info

Ifølge færdselsloven § 56 skal man have kørekort for at køre en bil.
En af betingelserne for at få et kørekort er at man skal modtage undervisning i henhold til den obligatoriske undervisningsplan hos en godkendt kørelærer, og efterfølgende bestå en teoretisk og praktisk prøve

Lovens mindstekrav, som også bliver kaldt for ”lovpakken” er 29 lektioner af 45 minutter i teori + 24 lektioner af 45 minutter i praktisk kørsel. Herunder 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).

1 januar. 2017, blev en forsøgsordning sat i gang, som indebærer at man allerede som 17-årig gerne må erhverve et kørekort til alm. personbil, som 17-årig, forudsat at man har en ledsager med sig under kørsel. Ledsageren skal have haft kørekort i mindst 10 år, og være mindst 30 år.

Du kan tidligst starte på kørekortforløbet, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, dog kan du først gå op til din praktiske prøve når du er fyldt 17 år.

Du kan læse mere om ordningen på www.sikkertrafik.dk

Kørekort til kat B. er normalt gyldigt i 15 år og giver ret til at føre følgende køretøjer:

  • Person-/varebil på højst 3.500kg tilladt total vægt
  • Bil med højst 8 siddepladser foruden førerpladsen
    (9 personer med fører)
  • Tilkoblet påhængsvogn på højst 750kg tilladt total vægt
  • Traktor/motorredskab
  • Registreringspligtig knallert (knallert 45 km/t)

Teoriundervisning

Teoriundervisningen foregår i vores nyindrettede lokale på Knud Bro alle 8 i Stenløse. Første teoriaften udfylder vi bl.a. jeres ansøgning sammen, og gennemgår det kommende forløb. Vi laver også en gennemgang af vores online booking system, som er her alt undervisning bookes.

Undervisningen foregår som en blanding af flere forskellige undervisningsformer, såsom tavleundervisning, PowerPoint, medie (video), og quiz omhandlende dagens emne. Dette har vi gennem årene erfaret fungere rigtig godt, så undervisningen ikke bliver for ensformigt.

Praktisk undervisning – øvelseskørsel på vej

Alt praktisk undervisning starter og slutter som udgangspunkt fra Egedal station eller Gymnasiet.

Kørslen foregår i hverdagene i tidsrummet 8:00 – 16:00.

Vi kører som regel 2×45 min. Så man har ca. en ugentlig kørelektion, og derfor kun en dag om ugen man skal reservere til kørsel.

Man skal selvfølgelig kunne køre under alle forhold, dog prioriterer vi kørsel udenfor myldretid, da der går meget tid tabt af ens kørsel ved at sidde i kø. Derfor skal man også være forberedt på evt. fravær fra skole eller arbejde, dog begrænset til ca. en 1.5 times tid om ugen.

Ruterne er tilrettelagt, så man går fra et lettere til sværere niveau.

Den første kørelektion vil derfor starte på en stille vej.

Som undervisningen skrider fremad, vil der bl.a. være fokus på færdigheder som sving, hastighed, placering på vejen, orienteringer samt parkeringsøvelser.

Teori og praktisk undervisning følges ad, dvs. at den undervisning man har modtaget til teori, bliver efterfulgt af undervisning af samme emne i skolebilen.

Køreskole i Stenløse, Egedal og Ølstykke

Teoriprøve

Kan tages når eleven har gennemført de 29 lovpligtige teorilektioner, samt 14 kørelektioner på vej.

En teoriprøve er 25 billeder med 3-4 spørgsmål til hvert billede, hvor der kun kan afkrydses “Ja” eller “Nej”Alle svar på det enkelte billede skal være rigtige. Man må max have 5 billede fejl. Altså skal mindst 20 ud af 25 billeder været korrekt besvaret for at bestå. Til prøven er der ingen tekst, mulighed for at trykke pause, eller for den sagsskyld spole tilbage. Dette sætter store krav til koncentration, og er noget vi vil have fokus på i undervisningen.

Prøven afholdes på et af færdselsstyrelsen prøvesteder. Vi benytter som regel Frederikssund, Hillerød eller Roskilde. Der er plads til ca. 10-12 deltagere, som enten sidder ved hver sin skærm, eller en stor skærm, og besvarer via et afkrydsningsskema.

Prøven tager ca. 25 minutter.

Til prøven skal medbringes:

Ansøgning om kørekort

h

Lektionsplan (udfyldt stand)

Gyldigt pas eller dåbs-/navneattest
sammen med andet gyldigt billed-id.

Er du ikke dansk statsborger, skal du medbringe dit pas og opholdstilladelse

Praktisk prøve

Den praktiske prøve kan aflægges efter at have modtaget al lovpligtigt undervisning og bestået en teoriprøve. Det skal understreges at de fleste elever har brug for alt mellem 4-6 ekstra lektioner, nogle flere, før de får opnået de færdigheder der skal til for at bestå en prøve. Dette er meget individuelt og er noget man taler med sin kørelærer om undervejs, da det er kørelæren der vurderer om man er klar.

Den praktiske prøve varer ca. min. 25 minutter. Prøven starter med, at den sagkyndige kontrollerer at dine dokumenter er i orden (ansøgning, lektionsplan og billede id). Efterfølgende skal man svare på ca. 3 spørgsmål omkring køretøjet. Man skal kunne kontrollere om bilen opfylder lovens krav i forhold til f.eks., dæk, lygter, bremser mm. Efter en gennemgang af køretøjet, skal man køre en tur med den prøvesagkyndige efter deres anvisninger.

Til prøven skal medbringes:

Ansøgning om kørekort

h

Lektionsplan (udfyldt stand)

Gyldigt pas eller dåbs-/navneattest
sammen med andet gyldigt billed-id.

Er du ikke dansk statsborger, skal du medbringe dit pas og opholdstilladelse

Vigtig viden

FAQ over ting du skal være opmærksom på forud for og under din tid på køreskolen.

Før du starter på køreskole

Teoriprøven

Køreprøven

Aflysningsfrister

Skulle det ske at man bliver nødsaget til at aflyse undervisningen er det vigtigt at dette bliver gjort i god tid, og indenfor de forskellige frister.

Dette er både så vi hurtigst muligt kan finde en ny tid til dig, men også tilbyde en anden elev den aflyste tid, prøve mm.

Det kan også spare dig for et prøvegebyr i tilfælde af at der er tale om en prøve. Ved aflysning senere end fristen opkræves det fulde beløb for ydelserne tilmeldt.

​Kørelektioner: senest kl. 12:00 dagen før den aftalte kørelektion
Manøvrebane 8 dage før
Køreteknisk anlæg 8 dage før
Førstehjælpskursus 8 dage før

​Ved sygdom forlanger køreskolen en lægeerklæring

Gyldighed

En pakke har en gyldighedsperiode på 12 måneder.

Ønsker du at stoppe dit kørekortforløb, tilbagebetales den del af pakken du ikke har brugt.

Der modregnes ud fra listepriserne i forhold til de ydelser man har benyttet sig af.

Du mister således rabatten, som er i All Inclusive pakken